Veel vliegverkeer in stal en tuin

Vorig jaar heeft een paartje zwaluwen twee nestjes in de oude stal grootgebracht.
Twee keer kunnen genieten van het schouwspel van jonge zwaluwen die leren vliegen en ouders die de jongen voeren.  
Het zwaluwnest van vorig jaar is dit jaar in gebruik genomen door een beschermde inheemse zwarte roodstaart.
De jongen zijn uit het ei en beide ouders vliegen af en aan om de jongen de voeden.
Op dit moment is ook de boerenzwaluw weer aan het broeden in een keurig gemetseld nestje van modder.
Ik verheug mij al op het moment dat de jongen uit het nest komen.  
Vlak voor onze neus heeft ook een Koolmees gebroed in een huisje op ca 1,5 meter afstand van het raam.
Je krijgt gewoon medelijden met de ouders, geen moment rust,
continu vliegen met rupsjes en insecten om de hongerige jonkies te voeden.
​​​​​​​Maar het is gelukt, de jongen zijn uitgevlogen.
​​​​​​​

INTERESSE IN ONZE VAKANTIEWONING?